Lid worden


Met het onderstaand formulier kunt u aanmelden voor het lidmaatschap van de vereniging.   Mocht u liever per post inschrijven, onder contact informatie kunt u inschrijfformulieren downloaden.   Het lidmaatschap gaat in nadat het verschuldigde abonnementsgeld is bijgeschreven op NL52 RABO 0317.3518.85 t.n.v. Schipperkes Vrienden Nederland, Veghel.   Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december en wordt steeds stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij schriftelijke opzegging voor 1 december heeft plaats gevonden.


Sitemap

Op de sitemap kunt u een overzicht vinden van hoe de website in elkaar steekt en waar alles staat.

Sitemap

Vertaling / Translation

De vertaling wordt uitgevoerd middels Google, dat betekent dat de vertaling niet altijd adequaat is.Copyright 2021 Schipperkes Vrienden Nederland. All Rights Reserved. Privacyverklaring.