Inschrijfformulier pupkopers


(Let op!!!!Onderstaand formulier werkt momenteel niet! tot wij dit hebben opgelost verzoeken wij u het Word formulier hier rechts in te vullen en te emailen naar secretaris@schipperkesvriendennederland.nl

Met het genoemde formulier kunnen pupkopers uit Nederland welke een pup hebben aangeschaft bij een fokker welke bij onze vereniging is aangesloten,

zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap voor het lopende kalenderjaar om kennis te maken met onze vereniging.

Graag ook vermelden bij welke fokker u uw pup gekocht heeft.   We zien u en uw Schipperke graag bij een van onze activiteiten.


Sitemap

Op de sitemap kunt u een overzicht vinden van hoe de website in elkaar steekt en waar alles staat.

Sitemap

Vertaling / Translation

De vertaling wordt uitgevoerd middels Google, dat betekent dat de vertaling niet altijd adequaat is.Copyright 2021 Schipperkes Vrienden Nederland. All Rights Reserved. Privacyverklaring.